This project is read-only.
Project Description
ilaç takip sistemi


**İlaç Takip Sistemi **

İlaç Takip Sisteminin birinci ayağı olan İlaç takip sistemi Stok Takip 2009 itibari ile tüm ilaç stok ve ezcanelerde kullanılcak.. Proje ilk olarak Türkiyede deneniyor ve tüm kaçak ilaçları reçetesiz ve kanun dışı kullanılan ilaçları saptayacak ve yasal ve normal kullanımı bi bakıma sağlayıp hastanelerde ve stok merkezlerindeki kaçakçılığı engelleyecek düzeyde..
Projem WSDL denen java ile oluşturulmuş bir web servisini Microsoft .net 3.5 servisine implement etmemle gerçekleşmiştir. Kullanıcının gireceği * verilere göre satılan ilaç adedi, seri numarası, son kullanma tarihi ve hatta üreticinin seri numarası Eczacılar birliği anaserver'a gönderip bize değer gönderme ve bu değerlere göre işlemler yapılabilmektedir..
*Projenin Barkod geliştirme safhası devam etmektedir..

www.halukyilmaz.net.tr

iletişim için haluk_tr@live.com

Last edited Feb 11, 2009 at 12:08 AM by Haluk_YILMAZ, version 5